وزیر نیرو : از تنش آبی خارج شدیم

وزیر نیرو گفت: نقشه تنش آبی کشور با حمایت رییس‌جمهور شهید در شورای عالی آب تصویب شد. مدیریت تولید توامان آب و برق در دولت تصویب شد. ۲۴۰ هزار چاه کشاورزی دارای کنتور هوشمند فهام هستند که از طریق آنها آب داخل چاه‌های کنترل می‌شود.

ادامه مطلب

میراث دولت دوازدهم در حوزه‌ی برق چه بود/ دلیل خاموشی‌های مکرر این روزها چیست؟

هر چند سه سال از پایان فعالیت دولت تدبیر می‌گذرد اما همچنان مقامات دولت سیزدهم در آخرین روزهای فعالیت نارسایی‌های موجود را متوجه عملکرد دولت پیشین می‌دانند.
 با قطعی‌های مکرر برق در روزهای اخیر در شهرهای مختلف، بار دیگر مسئولان دولت سیزدهم، دولت قبل را به ‌کم‌کاری متهم کرده و عامل اصلی ناترازی را کاهش میزان توسعه ظرفیت تولید برق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم عنوان می‌کنند. وزیر نیرو دولت سیزدهم مدعی شده تولید برق در دولت قبل فقط ۲۳ درصد رشد داشته و دولت سیزدهم کشور را با ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق تحویل گرفت.
سایت حسن روحانی در گزارشی نوشت: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۲۰۰۱۷ مگاوات به ظرفیت تولید برق افزوده شد؛ سهم دولت یازدهم ۷۹۲۶ مگاوات و دولت دوازدهم ۱۲۰۹۱ مگاوات بود؛ به طور متوسط سالانه ۲۵۰۰ مگاوات.

ادامه مطلب